Mục lục bài học
Phần I : Cơ học

Vật Lý lớp 10 đáp án bài 7 trang 83 sgk

Dựa vào những kiến thức về lực li tâm các em hãy giải thích các vấn đề thực tế

Đề bài

Hãy giải thích các hiện tượng sau đây bằng chuyển động li tâm:
a) Cho rau đã rửa vào rổ rồi vẩy một lúc thì ráo nước.
b) Thùng giặt quần áo của máy giặt có nhiều lỗ thủng nhỏ ở xung quanh (Hình 14.8) . Ở công đoạn vắt nước, van xả nước mở ra và thùng quay nhanh làm quần áo ráo nước.

Vật Lý lớp 10 đáp án bài 7 trang 83 sgkĐáp án

a) Lực liên kết giữa giọt nước và rau có giá trị cực đại nhất định. Khi ta vẩy nhanh, lực liên kết này nhỏ hơn lực hướng tâm cần thiết nên không giữ được các giọt nước chuyển động tròn theo rau. Cho nên các giọt nước văng qua lỗ của rổ ra ngoài

b) Khi cho thùng quay nhanh, lực liên kết giữa nước và vải không đủ lớn để đóng vai trò lực hướng tâm. Khi ấy, nước tách ra khỏi vải thành giọt và bắn ra ngoài qua lỗ thủng nhỏ ở thành xung quanh.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Vật Lý lớp 10 đáp án bài 7 trang 83 sgk để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu