Mục lục bài học
Phần I : Cơ học

Bài 7 trang 79 sgk Vật lí 10

Gợi ý cách giải và đáp án bài tập 7 trang 79 sách giáo khoa Vật lí lớp 10

Đề bài

Một vận động viên môn hốc cây (môn khúc côn cầu) dùng gậy gạt quả bóng để truyền cho nó một tốc độ đầu 10m/s. Hệ số ma sát trượt giữa quả bóng và mặt băng là 0,1. Lấy g = 9,8m/s2. Hỏi quả bóng đi được một đoạn đường bằng bao nhiêu thì dừng lại?

A. 39m                       B. 45m

C. 51m                       D. 57m.

Đáp án bài 7 tr. 79 sgk Lý lớp 10

Đáp án: C.

Chọn chiều dương là chiều chuyển động của quả bóng.

Cách giải bài 7 trang 79 sgk Vật Lý lớp 10
 

Trên đây là phương pháp giải và đáp án của bài tập 7 (trang 79 sách Lý lớp 10). Các em cũng có thể tham khảo thêm đáp án Bài 8 trang 79 SGK Vật lí 10 và các bài tập khác môn Vật lí lớp 10 tại doctailieu.com.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 7 trang 79 sgk Vật lí 10 để xem ở dưới đây
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu