Mục lục bài học
Giải Toán Đại Số 10

Giải toán Đại Số lớp 10 Bài 7 trang 70 sgk

Giải hệ ba phương trình có chứa ba ẩn, cấp độ khó được tăng lên so với việc giải hệ phương trình hai ẩn

Đề bài: Giải hệ phương trình

Giải toán Đại Số lớp 10 Bài 7 trang 70 sgk
Đáp án:

a. Nhân hai vế phương trình thứ ba với 4 và cộng vào phương trình thứ hai 

Nhân phương trình thứ ba với -2 rồi cộng vào phương trình thứ nhất ta có:

Giải toán Đại Số lớp 10 Bài 7 trang 70 sgk
Cộng phương trình thứ nhất với phương trình thứ hai ta có hệ mới

Giải toán Đại Số lớp 10 Bài 7 trang 70 sgk
b. Nhân hai vế của phương trình thứ nhất với 2 và cộng vào phương trình thứ nhất 

Nhân phương trình thứ nhất với -3 rồi cộng vào phương trình thứ ba ta có:

Giải toán Đại Số lớp 10 Bài 7 trang 70 sgk
Nhân phương trình thứ hai với 5 và phương trình thứ ba với 3 rồi cộng hai phương trình đó lại ta được:

Giải toán Đại Số lớp 10 Bài 7 trang 70 sgk
 

 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải toán Đại Số lớp 10 Bài 7 trang 70 sgk để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu