Mục lục bài học

Tham khảo bài 7 trang 68 sgk đại số lớp 10

Các em được làm quen với việc giải hệ phương trình bằng máy tính bỏ túi và làm tròn đến số thập phân thứ hai

Đề bài: Giải các hệ phương trình sau bằng máy tính bỏ túi, làm tròn kết quả đến số thập phân thứ hai

Tham khảo bài 7 trang 68 sgk đại số lớp 10
Đáp án:

a. Nếu sử dụng máy tính fx 500 MS ta ấn liên tục các phím

Tham khảo bài 7 trang 68 sgk đại số lớp 10
Tham khảo bài 7 trang 68 sgk đại số lớp 10
Tham khảo bài 7 trang 68 sgk đại số lớp 10
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu