Đáp án bài 7 trang 63 sgk hình học lớp 10

Dựa vào những dữ kiện có sẵn hãy xác minh tínhd đúng sai của biểu thức lượng giác trong tam giác

Đề bài

Cho tam giác đều ABC có đường cao AH. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Đáp án bài 7 trang 63 sgk hình học lớp 10

Đáp án
Đáp án bài 7 trang 63 sgk hình học lớp 10

doctailieu.com
Tải về
Back to top