Giải toán hình học lớp 10 bài 7 trang 62 sgk

Chứng minh đẳng thức liên quan giữa cạnh, góc và bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác

Đề bài

Chứng minh rằng với mọi tam giác ABC, ta có Giải toán hình học lớp 10 bài 7 trang 62 sgk trong đó R là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC

Đáp án

Ta sử dụng định lí: Giải toán hình học lớp 10 bài 7 trang 62 sgk 

Từ đó suy ra: Giải toán hình học lớp 10 bài 7 trang 62 sgk

doctailieu.com
Tải về
Back to top