Bài 7 trang 58 sgk Vật lí 10

Hướng dẫn cách giải và đáp án bài tập 7 trang 45 sách giáo khoa Vật lí lớp 10
Mục lục nội dung

Đề bài

Phân tích lực  thành hai lực  theo hai phương OA và OB (Hình 9.10). Giá trị nào sau đây là độ lớn của hai lực thành phần.

Đáp án bài 7 tr. 58 sgk Vật lý 10

Chọn đáp án: D.

Cách giải bài 7 trang 58 sgk Vật Lý lớp 10

Cách giải bài 7 trang 58 sgk Vật Lý lớp 10
Cách giải bài 7 trang 58 sgk Vật Lý lớp 10

--------------------------------------------------------------------

Xem thêm đáp án bài 8 trang 58 sgk Vật lí 10 hoặc hướng dẫn cách giải bài tập lý 10 khác tại doctailieu.com. Chúc các em học tập tốt môn Vật lí và đạt kết quả cao.

Tâm Phương (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X