Vật Lý lớp 10 đáp án bài 7 trang 159 sgk

Xác định hệ thức phù hợp với định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt
Mục lục nội dung

Đề bài

Hệ thức nào sau đây phù hợp với định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt?

Vật Lý lớp 10 đáp án bài 7 trang 159 sgk

Đáp án

Chọn A
Hệ thức phù hợp với định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt: Vật Lý lớp 10 đáp án bài 7 trang 159 sgk

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X