Mục lục bài học
Phần I : Cơ học

Bài 7 trang 133 sgk Vật lí lớp 10

Tham khảo hướng dẫn cách giải bài tập và đáp án chi tiết môn Vật lí 10 bài 7 trang 133 SGK

Đề bài

Một động cơ điện cung cấp công suất 15kW cho một cần cẩu nâng 1000 kg lên cao 30 m. Lấy g = 10m/s2. Tính thời gian tối thiểu để thực hiện công việc đó.

Đáp án bài 7 tr. 133 sgk Lý 10

- Công mà cần cẩu đã thực hiện để nâng vật lên cao 30m là:

A = F.s.cosα = mgs = 1000.10.30 = 300000 (J)

- Thời gian mà cần cẩu đã sử dụng để thực hiện công việc trên:

Giải bài tập Vật Lý lớp 10 bài 7 trang 133 sgk
--------------------------------------------------------------------

Trên đây là lời giải bài 7 trang 133, các bạn có thể tham khảo thêm đáp án lý 10 bài 6 trang 133 hoặc hướng dẫn phương pháp giải bài tập vật lý lớp 10 khác tại doctailieu.com

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu