Bài 7 trang 127 sgk Vật lí 10

Xem hướng dẫn cách giải và đáp án bài 7 trang 127 sách giáo khoa Vật lí lớp 10
Mục lục nội dung

Đề bài

Một vật nhỏ khối lượng m = 2 kg trượt xuống một đường thẳng nhẵn tại một điểm xác định có vận tốc 3 m/s, sau đó 4 s có vận tốc 7 m/s, tiếp ngay sau đó 3 s vật có động lượng (kg.m/s) là:

A. 6.                                                           B. 10.

C. 20.                                                         D. 28.

Chọn đáp án đúng.

Đáp án bài 7 tr. 127 sgk Lý lớp 10

Đáp án: C

Giải thích:

Vật Lý lớp 10 đáp án bài 7 trang 127 sgk

--------------------------------------------------------------------

» Tham khảo thêm đáp án Bài 8 tr. 127 sgk Vật lí 10 và các dạng bài tập khác của môn Lý 10 tại doctailieu.com.

Tâm Phương (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X