Mục lục bài học
Phần I : Cơ học

Bài 7 trang 127 sgk Vật lí 10

Xem hướng dẫn cách giải và đáp án bài 7 trang 127 sách giáo khoa Vật lí lớp 10

Đề bài

Một vật nhỏ khối lượng m = 2 kg trượt xuống một đường thẳng nhẵn tại một điểm xác định có vận tốc 3 m/s, sau đó 4 s có vận tốc 7 m/s, tiếp ngay sau đó 3 s vật có động lượng (kg.m/s) là:

A. 6.                                                           B. 10.

C. 20.                                                         D. 28.

Chọn đáp án đúng.

Đáp án bài 7 tr. 127 sgk Lý lớp 10

Đáp án: C

Giải thích:

Vật Lý lớp 10 đáp án bài 7 trang 127 sgk
 

--------------------------------------------------------------------

» Tham khảo thêm đáp án Bài 8 tr. 127 sgk Vật lí 10 và các dạng bài tập khác của môn Lý 10 tại doctailieu.com.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu