Mục lục bài học
Phần I : Cơ học

Hướng dẫn giải bài 7 trang 114 sgk Vật Lý lớp 10

Tính toán hợp lực tác động lên xe ô tô trong trường hợp kép nhau di chuyển trên đường

Đề bài

Một xe ca có khối lượng 1250 kg được dùng để kéo một xe moóc có khối lượng 325 kg. Cả hai xe cùng chuyển động với gia tốc 2,15 Hướng dẫn giải bài 7 trang 114 sgk Vật Lý lớp 10. Bỏ qua chuyển động quay của các bánh xe. Hãy xác định:

a) hợp lực tác dụng lên xe ca;
b) hợp lực tác dụng lên xe moóc.

Đáp án

Hướng dẫn giải bài 7 trang 114 sgk Vật Lý lớp 10
Hướng dẫn giải bài 7 trang 114 sgk Vật Lý lớp 10
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Hướng dẫn giải bài 7 trang 114 sgk Vật Lý lớp 10 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu