Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Đáp án bài 7 trang 106 sách giáo khoa Vật lý 11

Hướng dẫn làm bài 7 trang 106 SGK Vật lý lớp 11 tiết học về Dòng điện trong chất bán dẫn

Bài 7: Phát biểu nào dưới đây về tranzito là chính xác

A. Một lớp bán dẫn p kẹp giữa hai lớp bán dẫn n là mooyj tranzito n-p-n.

B. Một lớp bán dẫn n mỏng kẹp giữa hai lớp bán dẫn p không thể xem là một tranzito.

C. Một lớp bán dẫn p mỏng kẹp giữa hai lớp bán dẫn n luôn có khả năng khuếch đại.

D. Trong tranzito n-p-n, bao giờ mật độ hạt tải điện miền êmitơ cũng cao hơn miền bazơ.

Trả lời​​​​​​​

Trong tranzito n-p-n, bao giờ mật độ hạt tải điện miền êmitơ cũng cao hơn miền bazơ.

Đáp án: D

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 7 trang 106 sách giáo khoa Vật lý 11 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu