Đáp án bài 7 trang 45 sách giáo khoa Vật lý lớp 11

Xem ngay câu trả lời bài 7 trang 45 tiết học bài 7 về dòng điện không đổi, nguồn điện SGK vật lý lớp 11
Mục lục nội dung

Bài 7: Đo cường đọ dòng điện bằng đơn vị nào sau đây?

A. Niutơn (N)

B. Ampe (A)

C. Jun (J)

D. Oát (W).

Trả lời

Đo cường độ dòng điện bằng Ampe (A)

Đáp án:B

Huyền Chu (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X