Đáp án bài 6 trang 99 sgk hình học lớp 10

Xác định tọa độ của điểm để tạo với hai điểm còn lại một tam giác vuông

Đề bài

Cho các điểm A (2;3), B (9;4), M (5;y), P (x;2)

a) Tìm y để tam giác ABC vuông tại M

b) Tìm x để ba điểm A, PB thẳng hàng

Đáp án

a) Ta có:

Đáp án bài 6 trang 99 sgk hình học lớp 10

b) Ta có:
Đáp án bài 6 trang 99 sgk hình học lớp 10
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 6 trang 99 sgk hình học lớp 10 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu