Cách giải bài 6 trang 94 sgk hình học lớp 10

Xác định bán kính của đường tròn tiếp xúc với đường thẳng đã cho với tâm cố định

Đề bài

Bán kính của đường tròn tâm I (0;2) và tiếp xúc với đường thẳng Cách giải bài 6 trang 94 sgk hình học lớp 10 là

Cách giải bài 6 trang 94 sgk hình học lớp 10

Đáp án


Cách giải bài 6 trang 94 sgk hình học lớp 10

Vậy chọn D
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top