Giải toán hình học lớp 10 bài 6 trang 93 sgk

Viết phương trình đường phân giác của một góc được tạo nên bởi hai phương trình đường thăng cho trước

Đề bài

Lập phương trình hai đường phân giác của góc tạo bởi hai đườg thẳng: 3x - 4y -12 = 0 và 12x + 5y -7 = 0

Đáp án

Gọi M (x;y) thuộc tia phân giác của góc được tạo nên bởi đường thẳng trên

Giải toán hình học lớp 10 bài 6 trang 93 sgk
Giải toán hình học lớp 10 bài 6 trang 93 sgk
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top