Cách giải bài 6 trang 88 sgk Vật Lý lớp 10

Xác định thời gian một hòn bi chuyển động trên mặt bàn nằm ngang và rơi xuống đất
Mục lục nội dung

Đề bài

Một hòn bi lăn dọc theo một cạnh của một mặt bàn hình chữ nhật nằm ngang cao h = 1,25 m. Khi ra khỏi mép bàn, nó rơi xuống nền nhà tại điểm cách mép bàn, nó rơi xuống nền nhà tại điểm cách mép bàn L = 1,50 m (theo phương ngang)? Lấy

Thời gian hòn bi rơi là:


A. 0,35 s B. 0,125 s
C. 0,5 s D. 0,25 s

Đáp án

Chọn C.
Chuyển động của hòn bi khi rời khỏi mặt bàn coi như là chuyển động ném ngang với độ cao ban đầu h = 1,25 m.
Thời gian rơi của hòn bi là:

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X