Hình học lớp 10 đáp án bài 6 trang 84 sgk

Xác định tọa độ tâm và bán kính của đường tròn khi đã có phương trình tổng quá

Đề bài

Cho đường tròn (C) có phương trình

dap-an-bai-5-trang-84-sgk-hinh-hoc-lop-10
a) Tìm tọa độ tâm và bán kính của đường tròn tâm (C)

b) Viết phương trình tiếp tuyến với (C) đi qua điểm A (-1;0)

c) Viết phương trình tiếp tuyến với (C) vuông góc với đường thẳng 3x - 4y + 5 = 0

Đáp án


dap-an-bai-5-trang-84-sgk-hinh-hoc-lop-10
dap-an-bai-5-trang-84-sgk-hinh-hoc-lop-10
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top