Mục lục bài học
Phần I : Cơ học

Đáp án bài 6 trang 79 sgk Vật Lý lớp 10

Khi tăng lực ép giữa hai bề mặt tiếp xúc, điều gì sẽ xảy ra với hệ số ma sát

Đề bài

Điều gì xảy ra đối với hệ số ma sát giữa hai mặt tiếp xúc nếu lực ép hai mặt đó tăng lên?

A. Tăng lên                            B. Giảm đi
C. Không thay đổi                  D. Không biết được.

Đáp án

Hệ số ma sát phụ thuộc vào vật liệu và tình trạng của hai mặt tiếp xúc.
Chọn C
Hệ số ma sát chỉ phụ thuộc vào vật liệu và tình trạng của hai mặt tiếp xúc nên nếu lực ép hai mặt tiếp xúc tăng lên thì hệ số ma sát giữa hai mặt đó không thay đổi.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 6 trang 79 sgk Vật Lý lớp 10 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu