Mục lục bài học

Bài 6 trang 79 sgk Toán 10

Hướng dẫn giải và đáp án bài 6 trang 79 sách giáo khoa đại số lớp 10

Đề bài:

Trên mặt phẳng tọa độ  trên các tia  lầ lượt lấy các điểm A và B thay đổi sao cho đường thẳng AB luôn tiếp xúc với đường tròn tâm O bán kính một. Xác định tọa đọ của A, B sao cho đoạn AB có độ dài nhỏ nhất.

Đáp án Bài 6 trang 79 sgk Toán 10

Đại Số lớp 10 đáp án bài 6 trang 79 sgk » Bài tiếp theo: Bài 1 trang 87 SGK Toán 10

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top