Đáp án bài 6 trang 70 sgk Vật Lý lớp 10

Xác định lực hút giữa trái đất và mặt trăng khi biết khối lượng tương đối và khoảng cách giữa chúng
Mục lục nội dung

Đề bài

Trái Đất hút Mặt Trăng với một lực bằng bao nhiêu? Cho biết khoảng cách giữa Mặt Trăng và Trái Đất là Đáp án bài 6 trang 70 sgk Vật Lý lớp 10, khối lượng của Mặt Trăng Đáp án bài 6 trang 70 sgk Vật Lý lớp 10, khối lượng của Trái Đất Đáp án bài 6 trang 70 sgk Vật Lý lớp 10

Đáp án

Trái Đất hút Mặt Trăng với một lực bằng:

Đáp án bài 6 trang 70 sgk Vật Lý lớp 10

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X