Mục lục bài học
Giải Toán Đại Số 10

Bài 6 trang 70 sgk toán 10

Hướng dẫn giải và đáp án bài 6 trang 70 sách giáo khoa toán đại số lớp 10

Đề bài:

Hai công nhân được giao nhiệm vụ sơn tường sau khi người thứ nhất làm được 7 tiếng và người thứ hai làm được 4 tiếng thì họ sơn được 5 phần 9 bức tường sau đó họ cùng làm việc với nhau trong 4 tiếng thì chỉ còn lại 1 phần 18 bức tường chưa sơn. Hỏi mỗi người làm riêng thì sau bao lâu sơn xong bức tường?

Đáp án:

Giải toán đại Số lớp 10 Bài 6 trang 70 sgk
Vậy mỗi người làm riêng theo thứ tự thời gian sơn xong bức tường là 18 và 24 giờ

» Bài tiếp theo: Bài 7 trang 70 SGK Toán 10

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 6 trang 70 sgk toán 10 để xem ở dưới đây
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu