Mục lục bài học

Bài 6 trang 70 sgk toán 10

Hướng dẫn giải và đáp án bài 6 trang 70 sách giáo khoa toán đại số lớp 10

Đề bài:

Hai công nhân được giao nhiệm vụ sơn tường sau khi người thứ nhất làm được 7 tiếng và người thứ hai làm được 4 tiếng thì họ sơn được 5 phần 9 bức tường sau đó họ cùng làm việc với nhau trong 4 tiếng thì chỉ còn lại 1 phần 18 bức tường chưa sơn. Hỏi mỗi người làm riêng thì sau bao lâu sơn xong bức tường?

Đáp án:

Giải toán đại Số lớp 10 Bài 6 trang 70 sgk
Vậy mỗi người làm riêng theo thứ tự thời gian sơn xong bức tường là 18 và 24 giờ

» Bài tiếp theo: Bài 7 trang 70 SGK Toán 10

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top