Hướng dẫn giải bài 6 trang 63 sgk hình học lớp 10

Xác minh tính đúng sai của biểu thức lượng giác khi biết số đo các góc trong một tam giác vuông

Đề bài

Tam giác ABC vuông ở A và góc Hướng dẫn giải bài 6 trang 63 sgk hình học lớp 10. Khẳng định nào sau đây là sai

Hướng dẫn giải bài 6 trang 63 sgk hình học lớp 10

Đáp án

Hướng dẫn giải bài 6 trang 63 sgk hình học lớp 10
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top