Mục lục bài học

Bài 6 trang 62 sgk Toán 10

Hướng dẫn giải và đáp án bài 6 trang 62 sách giáo khoa toán đại số lớp 10

Đề bài: Giải các phương trình sau

Hướng dẫn làm bài 6 trang 62 sgk đại số lớp 10
Đáp án bài 6 trang 62 sgk Toán 10

Hướng dẫn làm bài 6 trang 62 sgk đại số lớp 10
Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm.

b. Bình phương hai vế của phương trình

Hướng dẫn làm bài 6 trang 62 sgk đại số lớp 10
Vậy phương trình có hai nghiệm

Hướng dẫn làm bài 6 trang 62 sgk đại số lớp 10
Hướng dẫn làm bài 6 trang 62 sgk đại số lớp 10
Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm

Hướng dẫn làm bài 6 trang 62 sgk đại số lớp 10
Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm 

» Bài tiếp theo: Bài 7 trang 63 SGK Toán 10

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu