Bài 6 trang 162 sgk Vật lí 10

Hướng dẫn giải bài 6 trang 162 sách giáo khoa Vật lí lớp 10 : Hệ thức nào sau đây phù hợp với định luật Sác-lơ?

Đề bài:

Hệ thức nào sau đây phù hợp với định luật Sác-lơ?

Đáp án bài 6 trang 162 sgk Vật lí lớp 10

Chọn đáp án: B.

Hệ thức phù hợp với định luật Sác - lơ: 

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 6 trang 162 sgk Vật lí 10 để xem ở dưới đây
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu