Bài 6 trang 162 sgk Vật lí 10

Hướng dẫn giải bài 6 trang 162 sách giáo khoa Vật lí lớp 10 : Hệ thức nào sau đây phù hợp với định luật Sác-lơ?

Đề bài:

Hệ thức nào sau đây phù hợp với định luật Sác-lơ?

Đáp án bài 6 trang 162 sgk Vật lí lớp 10

Chọn đáp án: B.

Hệ thức phù hợp với định luật Sác - lơ: 

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu