Đáp án bài 6 trang 159 sgk Vật Lý lớp 10

Xác định công thức không phù hợp với định luật Bôi -lơ - Ma-ri-ốt

Đề bài

Trong các hệ thức sau đây hệ thức nào không phù hợp với định luật Bôi -lơ - Ma-ri-ốt ?

Đáp án bài 6 trang 159 sgk Vật Lý lớp 10

Đáp án

Hệ thức không phù hợp với định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt: Đáp án bài 6 trang 159 sgk Vật Lý lớp 10

 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 6 trang 159 sgk Vật Lý lớp 10 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu