Đáp án bài 6 trang 159 sgk Vật Lý lớp 10

Xác định công thức không phù hợp với định luật Bôi -lơ - Ma-ri-ốt

Đề bài

Trong các hệ thức sau đây hệ thức nào không phù hợp với định luật Bôi -lơ - Ma-ri-ốt ?

Đáp án bài 6 trang 159 sgk Vật Lý lớp 10

Đáp án

Hệ thức không phù hợp với định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt: Đáp án bài 6 trang 159 sgk Vật Lý lớp 10

 

doctailieu.com
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu