Đáp án bài 6 trang 154 sgk Vật Lý lớp 10

Xuất bản: 23/08/2018

Xác định lực hút của các phân tử khi chúng ở những vị trí với khoảng cách khác nhau, từ đó đưa ra câu trả lời đúng

Mục lục nội dung

Đề bài

Khi khoảng cách giữa các phân tử rất nhỏ, thì giữa các phân tử

A. Chỉ có lực hút.
B. Chỉ có lực đẩy.
C. Có cả lực hút và lực đẩy, nhưng lực đẩy lớn hơn lực hút.
D. Có cả lực hút và lực đẩy, nhưng lực đẩy nhỏ hơn lực hút.
Chọn đáp án đúng.

Đáp án

Chọn C
Khi khoảng cách giữa các phân tử rất nhỏ thì có cả lực hút và lực đẩy, nhưng lực đẩy lớn hơn lực hút.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM