Vật Lý lớp 10 đáp án bài 6 trang 136 sgk

Xác định động năng của một chiếc ô tô từ đó đưa ra lựa chọn đúng nhất
Mục lục nội dung

Đề bài

Một ô tô có khối lượng 1000 kg chuyển động với vận tốc 80 km/h. Động năng của ô tô có giá trị nào sau đây?

Vật Lý lớp 10 đáp án bài 6 trang 136 sgk

Đáp án

Chon B
Khối lượng của ô tô: m = 1000kg.
Vật Lý lớp 10 đáp án bài 6 trang 136 sgk

X