Mục lục bài học
Phần I : Cơ học

Bài 6 trang 133 sgk Vật Lí 10

Hướng dẫn và đáp án bài 6 trang 133 sách giáo khoa vật lí lớp 10

Đề bài

Một người kéo một hòm gỗ khối lượng 80 kg trượt trên sàn nhà bằng một dây có phương hợp góc Đáp án bài 6 trang 133 sgk Vật Lý lớp 10so với phương nằm ngang. Lực tác dụng lên dây bằng 150 N. Tính công của lực trượt đi được 20 m.

Đáp án Bài 6 trang 133 sgk Vật Lí 10

Công của lực kéo: 

Đáp án bài 6 trang 133 sgk Vật Lý lớp 10
» Bài tiếp theo: Bài 7 trang 133 SGK Vật lí 10

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu