Mục lục bài học
Phần I : Cơ học

Đáp án bài 6 trang 126 sgk Vật Lý lớp 10

Xác định độ biến thiên động lượng của một quả bóng đang bay ngang trên bầu trời, từ đó đưa ra đáp án đúng

Đề bài

Một quả bóng đang bay ngang với động lượng Đáp án bài 6 trang 126 sgk Vật Lý lớp 10 thì đập vuông góc vào một bức tường thẳng đứng bay ngược trở lại theo phương vuông góc với bức tường với cùng độ lớn vận tốc. Độ biến thiên động lượng của quả bóng là:

Đáp án bài 6 trang 126 sgk Vật Lý lớp 10

Chọn đáp án đúng

Đáp án

Chọn D

Chọn chiều dương là chiều chuyển động ban đầu của quả bóng.

Đáp án bài 6 trang 126 sgk Vật Lý lớp 10
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 6 trang 126 sgk Vật Lý lớp 10 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu