Bài 6 trang 118 sgk Vật lí 10

Hướng dẫn giải và đáp án bài 6 trang 118 sgk vật lí lớp 10: Một chiếc thước mảnh có trục quay nằm ngang đi qua trọng tâm O của thước.
Mục lục nội dung

Đề bài

Một chiếc thước mảnh có trục quay nằm ngang đi qua trọng tâm O của thước. Dùng hai ngón tay tác dụng vào thước một ngẫu lực đặt vào hai điểm A và B cách nhau 4,5 cm và có độ lớn Vật Lý lớp 10 đáp án bài 6 trang 118 sgk.(Hình 22.6a).

a) Tính momen của ngẫu lực.
b) Thanh quay đi một góc Vật Lý lớp 10 đáp án bài 6 trang 118 sgk. Hai lực luôn luôn nằm ngang và vẫn đặt tại A và B (Hình 22.6b). Tính momen của ngẫu lực.

Vật Lý lớp 10 đáp án bài 6 trang 118 sgk

Đáp án Bài 6 trang 118 sgk Vật lí 10

Vật Lý lớp 10 đáp án bài 6 trang 118 sgk
Vật Lý lớp 10 đáp án bài 6 trang 118 sgk
Vật Lý lớp 10 đáp án bài 6 trang 118 sgk
» Bài tiếp theo: Bài 1 trang 126 SGK Vật lí 10

Hiền Phạm (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X