Mục lục bài học
Phần I : Cơ học

Bài 6 trang 118 sgk Vật lí 10

Hướng dẫn giải và đáp án bài 6 trang 118 sgk vật lí lớp 10: Một chiếc thước mảnh có trục quay nằm ngang đi qua trọng tâm O của thước.

Đề bài

Một chiếc thước mảnh có trục quay nằm ngang đi qua trọng tâm O của thước. Dùng hai ngón tay tác dụng vào thước một ngẫu lực đặt vào hai điểm A và B cách nhau 4,5 cm và có độ lớn Vật Lý lớp 10 đáp án bài 6 trang 118 sgk.(Hình 22.6a).

a) Tính momen của ngẫu lực.
b) Thanh quay đi một góc Vật Lý lớp 10 đáp án bài 6 trang 118 sgk. Hai lực luôn luôn nằm ngang và vẫn đặt tại A và B (Hình 22.6b). Tính momen của ngẫu lực.

Vật Lý lớp 10 đáp án bài 6 trang 118 sgk

Đáp án Bài 6 trang 118 sgk Vật lí 10

Vật Lý lớp 10 đáp án bài 6 trang 118 sgk
Vật Lý lớp 10 đáp án bài 6 trang 118 sgk
Vật Lý lớp 10 đáp án bài 6 trang 118 sgk
» Bài tiếp theo: Bài 1 trang 126 SGK Vật lí 10

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 6 trang 118 sgk Vật lí 10 để xem ở dưới đây
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu