Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Đáp án bài 6 trang 106 sách giáo khoa Vật lý 11

Hướng dẫn làm bài 6 trang 106 SGK Vật lý lớp 11 tiết học về Dòng điện trong chất bán dẫn

Bài 6: Phát biểu nào dưới đây là chính xác?

Người ta gọi silic là chất bán dẫn vì

A. Nó không phải là kim loại , cũng không phải là điện môi.

B. Hạt tải điện trong đó cá thể là êlectron và lỗ trống.

C. Điện trở suất của nó rất nhạy cảm với nhiệt độ, tạp chất và các tác nhân ion hóa khác.

D. Cả ba lý do trên.

Trả lời

Người ta gọi silic là chất bán dẫn vì:

- Nó không phải là kim loại, cũng không phải là điện môi.

- Hạt tải điện trong đó có thể là êlectron và lỗ trống.

- Điện trở suất của nó rất nhạy cảm với nhiệt độ, tạp chất và tác nhân ion hóa khác.

=> Chọn đáp án: D

doctailieu.com
Tải về
Back to top