Đáp án bài 6 trang 45 sách giáo khoa Vật lý lớp 11

Xem ngay câu trả lời bài 6 trang 45 tiết học bài 7 về dòng điện không đổi, nguồn điện SGK vật lý lớp 11
Mục lục nội dung

Bài 6: Cường độ điện trường được đo bằng dụng cụ nào sau đây?

A. Lực kế

B. Công cơ điện

C. Nhiệt kế

D. Ampe kế.

Trả lời

Cường độ dòng điện được đo bằng Ampe kế

=> Chọn đáp án: D

Huyền Chu (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X