Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Đáp án bài 6 trang 45 sách giáo khoa Vật lý lớp 11

Xem ngay câu trả lời bài 6 trang 45 tiết học bài 7 về dòng điện không đổi, nguồn điện SGK vật lý lớp 11

Bài 6: Cường độ điện trường được đo bằng dụng cụ nào sau đây?

A. Lực kế

B. Công cơ điện

C. Nhiệt kế

D. Ampe kế.

Trả lời

Cường độ dòng điện được đo bằng Ampe kế

=> Chọn đáp án: D

doctailieu.com
Tải về
21/08/2018    13:06 PM
21/08/2018    13:06 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu