Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Đáp án bài 6 trang 14 sách giáo khoa Vật lý 11

Xem ngay hướng dẫn trả lời bài 6 trang 14 sách giáo khoa Vật lý lớp 11 tiết học vềthuyết êlectron và định luật bảo toàn điện tích

Bài 6. Đưa một quả cầu Q tích điện dương lại gần đầu M của một khối trụ kim loại MN( hình 2.4) .

bài 6 trang 14 sách giáo khoa Vật lý 11

Tại M và N sẽ xuất hiện các điện tích trái dấu. Hiện tượng gì sẽ xảy ra nếu chạm tay vào điểm I trung điểm của MN?

A.Điện tích ở M và N không thay đổi

B.Điện tích ở M và N mất hết

C.Điện tích ở M còn, ở N mất

D.Điện tích ở M mất, ở N còn

Trả lời

Vì các điện tích tập trung ở hai đầu M và N, ở I hầu như không có điện tích

Đáp án : A

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 6 trang 14 sách giáo khoa Vật lý 11 để xem ở dưới đây
Tải về
16/08/2018    11:54 AM
16/08/2018    11:54 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu