Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Đáp án bài 6 trang 14 sách giáo khoa Vật lý 11

Xem ngay hướng dẫn trả lời bài 6 trang 14 sách giáo khoa Vật lý lớp 11 tiết học vềthuyết êlectron và định luật bảo toàn điện tích

Bài 6. Đưa một quả cầu Q tích điện dương lại gần đầu M của một khối trụ kim loại MN( hình 2.4) .

bài 6 trang 14 sách giáo khoa Vật lý 11

Tại M và N sẽ xuất hiện các điện tích trái dấu. Hiện tượng gì sẽ xảy ra nếu chạm tay vào điểm I trung điểm của MN?

A.Điện tích ở M và N không thay đổi

B.Điện tích ở M và N mất hết

C.Điện tích ở M còn, ở N mất

D.Điện tích ở M mất, ở N còn

Trả lời

Vì các điện tích tập trung ở hai đầu M và N, ở I hầu như không có điện tích

Đáp án : A

doctailieu.com
Tải về
16/08/2018    11:54 AM
16/08/2018    11:54 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu