Đáp án bài 5 trang 94 sgk hình học lớp 10

Cho các mệnh đề tìm các mệnh đề sai trong các mệnh đề đã cho

Đề bài

Cho phương trình đường thẳng d có phương trình tổng quát: 3x + 5y + 2006 = 0.

Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau

Đáp án bài 5 trang 94 sgk hình học lớp 10

Đáp án


Đáp án bài 5 trang 94 sgk hình học lớp 10

Vậy mệnh đề C sai
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top