Mục lục bài học
Phần I : Cơ học

Vật Lý lớp 10 đáp án bài 5 trang 88 sgk

Vẽ lại quỹ đạo gần đúng của quả bom được ném ra từ báy bay chiến đấu

Đề bài

Một máy bay bay theo phương ngang ở cùng độ cao 10 km với tốc độ 720 km/h. Viên phi công phải thả quả bom từ xa cách mục tiêu (theo phương ngang) bao nhiêu để quả bom rơi trúng mục tiêu? Lấy . Vẽ một cách gần đúng dạng quỹ đạo của quả bom.

Đáp án

Vật Lý lớp 10 đáp án bài 5 trang 88 sgk
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Vật Lý lớp 10 đáp án bài 5 trang 88 sgk để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu