Giải toán hình học lớp 10 bài 5 trang 84 sgk

Cho một đường thẳng cố định lập phương trình đường tròn tiếp xúc với đường thẳng đó và trục tọa độ

Đề bài

Lập phương trình đường tròn tiếp xúc với các trục tọa độ và có tâm nằm trên đường thẳng d: 4x-2y-8 = 0

Đáp án

Giải toán hình học lớp 10 bài 5 trang 84 sgk

Đường tròn cần tìm có tâm I (4;4) và bán kính R = 4 có phương trình là
Giải toán hình học lớp 10 bài 5 trang 84 sgk

vậy có hai đườn tròn thỏa mãn yêu cầu bài toán
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top