Hướng dẫn giải bài 5 trang 78 sgk Vật Lý lớp 10

Những vật như thế nào thì sẽ chịu tác động từ lực ma sát nghỉ, giải thích trong trường hợp quyển sách đặt trên mặt bàn nằm ngang

Đề bài

Quyển sách nằm yên trên mặt bàn nằm ngang có chịu lực ma sát nghỉ hay không?

Đáp án

Lực ma sát nghỉ xuất hiện ở mặt tiếp xúc của vật với bề mặt để giữ cho vật đứng yên trên bề mặt đó khi vật bị một lực tác dụng song song với mặt tiếp xúc.
Quyển sách trên mặt bàn nằm ngang không chịu tác dụng của lực ma sát nghỉ. Trong trường hợp này trọng lực cân bằng với phản lực của mặt bàn.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X