Mục lục bài học
Giải Toán Đại Số 10

Bài 5 trang 70 sgk Đại số 10

Giải bài 5 trang 70 sách giáo khoa Toán Đại số lớp 10 : Giải các hệ phương trình bằng nhiều cách khác nhau

Đề bài: Giải các hệ phương trình

Hướng dẫn làm bài 5 trang 70 sgk đại số lớp 10

Đáp án bài 5 trang 70 sgk Đại số lớp 10

a. Nhân phương trình thứ nhất với 2 cộng vào phương trình thứ hai ta được
Hướng dẫn làm bài 5 trang 70 sgk đại số lớp 10

b.  Nhân phương trình thứ nhất với 2 cộng vào phương trình thứ hai ta được
Hướng dẫn làm bài 5 trang 70 sgk đại số lớp 10

c. Nhân phương trình thứ nhất với 2 và phương tình thứ hai với 3 ta được
Hướng dẫn làm bài 5 trang 70 sgk đại số lớp 10

d. Nhân phương trình thứ nhất với 5 và phương tình thứ hai với 3 ta được
Hướng dẫn làm bài 5 trang 70 sgk đại số lớp 10

--------------------------------------------------------------------

» Tham khảo thêm:

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 5 trang 70 sgk Đại số 10 để xem ở dưới đây
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu