Mục lục bài học

Bài 5 trang 70 sgk Đại số 10

Giải bài 5 trang 70 sách giáo khoa Toán Đại số lớp 10 : Giải các hệ phương trình bằng nhiều cách khác nhau

Đề bài: Giải các hệ phương trình

Hướng dẫn làm bài 5 trang 70 sgk đại số lớp 10

Đáp án bài 5 trang 70 sgk Đại số lớp 10

a. Nhân phương trình thứ nhất với 2 cộng vào phương trình thứ hai ta được
Hướng dẫn làm bài 5 trang 70 sgk đại số lớp 10

b.  Nhân phương trình thứ nhất với 2 cộng vào phương trình thứ hai ta được
Hướng dẫn làm bài 5 trang 70 sgk đại số lớp 10

c. Nhân phương trình thứ nhất với 2 và phương tình thứ hai với 3 ta được
Hướng dẫn làm bài 5 trang 70 sgk đại số lớp 10

d. Nhân phương trình thứ nhất với 5 và phương tình thứ hai với 3 ta được
Hướng dẫn làm bài 5 trang 70 sgk đại số lớp 10

--------------------------------------------------------------------

» Tham khảo thêm:

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu