Mục lục bài học

Đáp án bài 5 trang 68 sgk đại số lớp 10

Giải hệ phương trình ba ẩn tương ứng với ba phương trình trong một hệ phương trình

Đề bài: Giải các hệ phương trình

Đáp án bài 5 trang 68 sgk đại số lớp 10
Đáp án:


Thế vào phương trình thứ 2 và thứ 3 ta được

Đáp án bài 5 trang 68 sgk đại số lớp 10
Giải hệ phương trình

Đáp án bài 5 trang 68 sgk đại số lớp 10
Nghiệm của hệ phương trình ban đầu là 

Ta cũng có thể giải bằng phương pháp cộng đại số như sau: Nhân phương trình thứ nhất với  rồi cộng vào phương trình thứ hai.

Nhân phương trình thứ nhất với  cộng vào phương trình thứ ba thì được

Đáp án bài 5 trang 68 sgk đại số lớp 10
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top