Giải bài tập Vật Lý lớp 10 bài 5 trang 64 sgk

Phát biểu định luật III Niutơn và viết hệ thức của định luật

Đề bài

Phát biểu và viết hệ thức của định luật III Niu – tơn?

Đá án

Trong mọi trường hợp khi vật A tác dụng lên vật B một lực, thừi vật B cũng tác dụng lại vật A một lực. Hai lực này khác điểm đặt, cùng giá, ngược chiều và cùng độ lớn

Giải bài tập Vật Lý lớp 10 bài 5 trang 64 sgk

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X