Đáp án bài 5 trang 62 sgk hình học lớp 10

Nhắc lại định lý về hàm số lượng giác cosin từ đó tính số đo các góc của một tam giác

Đề bài

Hãy nhắc lại định lý cosin trong tam giác. Từ các hệ thức này hãy tính cos A, cos B, cos C theo các cạnh của tam giác

Đáp án

Áp dụng định lý cosin trong tam giác ABC ta có

Đáp án bài 5 trang 62 sgk hình học lớp 10
 

 

doctailieu.com
Tải về
Back to top