Bài 5 trang 58 SGK Vật Lí 10

Xem hướng dẫn cách làm và đáp án bài tập 5 trang 58 sách giáo khoa môn Vật lí lớp 10
Mục lục nội dung

Đề bài

Cho hai lực đồng quy có độ lớn bằng 9N và 12N.

a) Trong số các giá trị sau đây, giá trị nào là độ lớn của hợp lực?

A. 1N                    B. 2N

C. 15N                  D. 25N

b) Góc giữa hai lực đồng quy bằng bao nhiêu?

Đáp án bài 5 tr. 58 sgk Vật lí 10

Hướng dẫn giải bài 5 trang 58 sgk Vật Lý lớp 10

a) Chọn C
Hướng dẫn giải bài 5 trang 58 sgk Vật Lý lớp 10

b) Theo câu a có F=15N.


Hướng dẫn giải bài 5 trang 58 sgk Vật Lý lớp 10

»» Bài tiếp theo: Bài 6 trang 58 SGK Vật lí lớp 10

Tâm Phương (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X