Mục lục bài học
Giải Toán Đại Số 10

Hướng dẫn làm bài 5 trang 24 sgk đại số lớp 10

Ôn tập về các phép tính của tập hợp như giao, hợp, hiệu và phần bù của các tập hợp và thể hiện chúng qua hình vẽ

Đề bài

Nêu các định nghĩa giao, hợp, hiệu và phần bù của tập hợp. Minh họa các khái niệm đó bằng hình vẽ

Đáp án:

dap-an-bai-5-trang-24-sgk-dai-so-lop-10
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu