Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 1

Đáp án bài 5 trang 15 sách giáo khoa toán 5 phần luyện tập chung 1

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 5 trang 15 sách giáo khoa toán lớp 5 tiết Luyện tập chung phần 1

Bài 5 (Luyện tập chung): Đo chiều dài của một sợi dây được 3m và 27 cm. Hãy viết số đo độ dài của sợi dây dưới dạng số đo có đơn vị là: xăng-ti-mét; đề-xi-mét; mét.

Đáp án:

- Chiều dài sợi dây theo xăng-ti-mét là: 327 cm;

- Chiều dài sợi dây theo đề-xi-mét là:

Chiều dài của sợi dây theo đề-xi-mét

- Chiều dài sợi dây theo mét là:

Chiều dài sợi dây theo mét

doctailieu.com
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu