Vật Lý lớp 10 đáp án bài 5 trang 144 sgk

Cơ năng và nêu lên tính chất đặc trưng của đại lượng này từ đó đưa ra lựa chọn đúng
Mục lục nội dung

Đề bài

Cơ năng là một đại lượng

A. Luôn luôn dương.
B. Luôn luôn dương hoặc bằng không.
C. Có thê dương hoặc bằng không.
D. Luôn luôn khác không.

Đáp án

Chọn C

Cơ năng là một đại lượng có thể dương, âm hoặc bằng 0.

Giangdh (Tổng hợp)

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM