Mục lục bài học
Phần I : Cơ học

Bài 5 trang 141 SGK Vật lí lớp 10

Hướng dẫn phương pháp giải và đáp án bài tập 5 trang 141 sách giáo khoa Vật lí 10.

Đề bài

Trong Hình 26.5, hai vật cùng khối lượng nằm ở hai vị trí M và N sao cho MN nằm ngang. So sánh thế năng tại M và N.

Hướng dẫn giải bài 5 trang 141 sgk Vật Lý lớp 10

Đáp án bài 5 tr. 141 Sgk Vật lý 10

Vì đoạn MN nằm ngang nên đối với cùng một mốc thế năng, thế năng của vật tại M và tại N là như nhau.

»» Bài trước: Bài 4 trang 141 SGK Vật lí lớp 10

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 5 trang 141 SGK Vật lí lớp 10 để xem ở dưới đây
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu