Bài 5 trang 141 SGK Vật lí lớp 10

Hướng dẫn phương pháp giải và đáp án bài tập 5 trang 141 sách giáo khoa Vật lí 10.
Mục lục nội dung

Đề bài

Trong Hình 26.5, hai vật cùng khối lượng nằm ở hai vị trí M và N sao cho MN nằm ngang. So sánh thế năng tại M và N.

Hướng dẫn giải bài 5 trang 141 sgk Vật Lý lớp 10

Đáp án bài 5 tr. 141 Sgk Vật lý 10

Vì đoạn MN nằm ngang nên đối với cùng một mốc thế năng, thế năng của vật tại M và tại N là như nhau.

»» Bài trước: Bài 4 trang 141 SGK Vật lí lớp 10

Tâm Phương (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X