Mục lục bài học
Phần I : Cơ học

Vật Lý lớp 10 đáp án bài 5 trang 132 sgk

Tính công suất của một lực khi liên tục kéo theo một vật chuyển động với tốc độ cố định

Đề bài

Vật Lý lớp 10 đáp án bài 5 trang 132 sgk

Chọn câu trả lời đúng

Đáp án

Chọn B

Công suất: Vật Lý lớp 10 đáp án bài 5 trang 132 sgk

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Vật Lý lớp 10 đáp án bài 5 trang 132 sgk để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu