Mục lục bài học
Phần I : Cơ học

Bài 5 trang 126 sgk Vật lí 10

Giải bài 5 trang 126 sách giáo khoa Vật lí lớp 10 : Chọn đáp án đúng đơn vị tính của động lượng được tính bằng ...

Đề bài:

Động lượng được tính bằng:

A. N/s.                                                         B. N.s.

C. N.m.                                                        D. N.m/s.

Chọn đáp án đúng.

Đáp án bài 5 trang 126 sgk Vật lí lớp 10

Chọn B. Động lượng được tính bằng N.s

--------------------------------------------------------------------

Trên đây là lời giải bài tập 5 sách giáo khoa Vật lí 10 trang 126, các bạn có thể tham khảo thêm hướng dẫn giải các bài tập khác môn Vật lí lớp 10 tại doctailieu.com. Chúc các bạn học tốt !

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu