Mục lục bài học
Phần I : Cơ học

Đáp án bài 5 trang 118 sgk Vật Lý lớp 10

Khi một ngẫu lực có hai hợp lực và cánh tay đòn, xác định momen của ngẫu lực đó và đưa ra câu trả lời đúng

Đề bài

Đáp án bài 5 trang 118 sgk Vật Lý lớp 10

Đáp án

Chọn C

Momen ngẫu lực này là: M = Fd.

doctailieu.com
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu