Đáp án bài 5 trang 118 sgk Vật Lý lớp 10

Khi một ngẫu lực có hai hợp lực và cánh tay đòn, xác định momen của ngẫu lực đó và đưa ra câu trả lời đúng
Mục lục nội dung

Đề bài

Đáp án bài 5 trang 118 sgk Vật Lý lớp 10

Đáp án

Chọn C

Momen ngẫu lực này là: M = Fd.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X